середа, 18 березня 2015 р.

МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНЦІЙ для кандидатів в Робочу групу з розвитку освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту

Компетенція
Характеристика1.    
ПОРЯДНІСТЬ

Керування у повсякденному житті усталеними етичними нормами (чесність, моральні правила суспільної та професійної спільнот). Дієве формування поваги та довіри до себе. Виконання своїх обіцянок і зобов'язань.
2.    
ПАТРІОТИЗМ

Самоідентифікація себе з українською політичною нацією. Усвідомлене співвідношення особистісних, корпоративних та державних інтересів.
Володіння та гордість досягненнями культури та традиціями України.
3.    
ПРИНЦИПОВІСТЬ
Послідовне дотримання й обстоювання певних принципи та переконань (при спілкуванні з керівництвом обстоює принципові для нього судження; здатен  справлятися з тиском і долати невдачі).
Стабільність у своїх моральних і політичних принципах, не перебування останніх 2-3 роки у керівних органах політичних партій, які обслуговували  злочинну центральну владу.
4.    
ПРОАКТИВНІСТЬ
Активність і ініціатива, вміння самостійно ініціювати діяльність. Позитивне мислення. Вміння брати на себе відповідальність. Уміння бачити кілька способів вирішення завдань і знаходити вихід з нестандартних ситуацій. Здатність самостійно приймати рішення в ситуаціях вимагають швидкого вирішення. Вміння знаходити нові способи вирішення професійних завдань.
5.    
ІННОВАЦІЙНІСТЬ, КРЕАТИВНІСТЬ
Здатність розробити, підтримувати введення нових і вдосконалених вже існуючих методів, алгоритмів або технологій.
Творчий підхід у вирішенні проблем; спроби по-новому поглянути на шляхи досягнення цілей і завдань організації. Розгляд будь-які процесів з точки зору можливості їх вдосконалення.
Уміння використовувати наявний досвід в різних ситуаціях.
6.    

ОРІЄНТАЦІЯ НА РОЗВИТОК,
ІНІЦІАТИВНІСТЬ
Здатність зосередитися на бажаних результатах своєї або командної роботи, ставити важкі, але досяжні цілі, зосереджувати на них зусилля і досягати або навіть перевершувати ці цілі.
Зайняття професійним і особистим розвитком – важлива цінність для претендента. Ініціативність при проведенні нових навчань, прочитанні нової літератури. Зацікавленість у передачі своїх знань, умінь та навичок колегам.
Планування свого навчання та навчання підлеглих (якщо такі є), виходячи з цілей організації, а також індивідуальних характеристик і потреб.  
7.    
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ,
ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ
Досягнення усіх поставлених цілей та виконання задач на будь-яких ділянках роботи і за будь-яких обставин. Вміння ефективно працювати в рамках запланованого графіку, використовуючи логічний, систематичний, послідовний підхід. Раціональна розстановка пріоритетів у власній роботі і роботі підлеглих.
8.    
ОРІЄНТАЦІЯ НА КЛІЄНТА (ПАЦІЄНТА)
Усвідомлення і дотримання правила «клієнт  (учень, колега для освіти,; пацієнт, колега – для медицини)  – насамперед». Виконання вимог клієнта (пацієнта) швидко і ефективно. Вільне спілкування при обговоренні проблемних тем. Встановлення  дружніх/партнерських стосунків з великою кількістю людей поза та всередині організації. Гармонійне вирішення спірних питань (конфліктних ситуацій) в інтересах клієнта та організації.
9.    
ЛІДЕРСТВО В КОМАНДІ
Окреслення привабливої перспективи для всіх, сприяння ентузіазму і відданості загальній справі. Здатність вселити віру в загальну справу.
Нагородження людей за хороший розвиток, організація процесу підвищення для особливо компетентних підлеглих.
У будь-якій аудиторії швидко і природно бере на себе роль лідера незалежно від адміністративного статусу. Пропонує свою участь і експертизу заздалегідь, без очікування запитів від сторін, які беруть участь у розгляді будь-якого питання.
10.           
ЗДІЙСНЕННЯ ВПЛИВУ та АРГУМЕНТАЦІЯ
Вміння успішно лобіювати своє рішення, ідею, пропозицію. Здатність адаптувати стиль поведінки, підбирати різну аргументацію для того, щоб успішно переконувати або впливати на думку інших, змінюючи їх точку зору.
Знаходження творчих способів зробити роботу людей вдячною. Управління груповою динамікою для досягнення цілей організації.
11.           
КОРПОРАТИВНІСТЬ
Бажання зробити власний внесок в процвітання держави та галузі. Переконаний патріотизм стосовно організації, в якій працює. Трансляція патріотизму іншим колегам. Піклування про зовнішній і внутрішній образ організації й за дотримання колегами цивілізованих норм поведінки.
Формування позитивного образу організації серед колег, потенційних співробітників, партнерів і клієнтів.

Немає коментарів:

Дописати коментар