четвер, 28 листопада 2013 р.

МАЙБУТНЄ ОСВІТИ: пропозиції та рекомендації учасників круглого столу в Ірпені 09.11.2013 р.


Андрій СНІЖКО
За підсумками засідання круглого столу «Сучасність і майбутнє української середньої школи», що відбувся в Ірпені 09 листопада 2013 р., сформовано робочу групу з провідних експертів та найширших громадських кіл, які виробили низку пропозицій щодо оптимізації освітнього процесу в середній школі, апробації й імплементації конкретних ініціатив, інновацій та проектів на рівні шкіл Приірпіння. Реалізація вищенаведеного можлива лише за співпраці місцевих освітніх інституцій, громади (батьків учнів, громадських організацій, усіх бажаючих), політичних партій, ЗМІ та бізнесу.

Компетентісний підхід в освіті: ілюзія чи реальністьІгор Найда
Ми все частіше, і досить справедливо, говоримо про занепад української системи освіти, її неефективність та відверту непристосованість до потреб часу, самого споживача – учня чи студента. Проте, зазвичай, не здатні правильно визначити вектор та стратегію її реформування, а всі розмови про це, як правило, закінчуються щонайбільше кадровими перестановками в освітянських інституціях, що ніяк не змінює суті й не вирішує головної проблеми.

Насамперед, маємо визначитися – що ми хочемо мати, не наздоганяючи когось, а випереджаючи? Чи воліємо побудувати якісну та компетентністну систему освіти з високопрофесійними кадрам, чи намагатися й далі констатувати її регресивність?

неділя, 10 листопада 2013 р.

ФОНД ГРОМАДИ ПРИІРПІННЯ: «МИСЛИМО СТРАТЕГІЧНО!»


А. ПОПСУЙ
Останні чотири роки у нашому регіоні працює Благодійний фонд «Фонд громади Приірпіння» – організація, яка на засадах благодійності та соціального партнерства підтримує актуальні для громади ініціативи, підвищуючи її спроможність та мобілізуючи ресурси. Прозорість та підзвітність діяльності Фонду забезпечують незалежні органи управління: Наглядова рада та Правління Фонду, до складу яких входять представники громади.

 

У жовтні було проведено низку важливих організаційних заходів, покликаних оптимізувати роботу БФ «Фонд громади Приірпіння». По-перше, 18 жовтня пройшла його звітно-виборча конференція, на якій відбулася ротація членів Правління та Наглядової ради. По-друге, 24-25 жовтня члени Фонду долучилися до розробки першої стратегії діяльності організації на наступні три роки.

ВІДКРИТА КОНФЕРЕНЦІЯ НОВОЇ «КИЇВСЬКОЇ ПРОСВІТИ»: «ЗАПАНУЄМ І МИ, БРАТТЯ, У СВОЇЙ СТОРОНЦІ!» 
А. СНІЖКО
У стінах НАУ «Києво-Могилянська академія» 17 жовтня 2013 р. відбулася І-а Відкрита громадсько-наукова конференція «Культура спільнотної самоорганізації українців і стратегії національного лідерства», ініціатором якої, за партнерської участі СОГ «Демократична Київщина», стало новообране керівництво Київського міського об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка.

субота, 9 листопада 2013 р.

БРАТСТВО – МІСТОК З МИНУЛОГО У МАЙБУТНЄ


Андрій СНІЖКО
У Києві розпочало діяльність БРАТСТВО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ «СХОДИ В МАЙБУТНЄ», що є новітньою формою навчальної установи, яка об’єднує і координує під своєю егідою різноманітні освітні, просвітницькі та дослідницькі організації, установи, школи, окремих фахівців, і діє на засадах  самоокупності. Воно об’єднує знаних спеціалістів з економіки, менеджменту та маркетингу, управління персоналом, концептуального планування, психології, екології, різних галузей культури. Це досвідчені освітяни та практики, які досягли успіху в своїх царинах і наразі готові поділитися знаннями з молодим поколінням. Мета новітнього Братства – створити умови гармонійного розвитку і стати джерелом знань, вмінь та навичок необхідних людині майбутнього.